سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو

سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو

سیستمهای تهویه و خنک کننده تابلو Rittal شامل کولر صنعتی تابلو Rittal Cooling Units در مدلهای دیواری WALL MOUNTED ، سقفی ROOF MOUNTED ،کولرهای مخصوص مراکز داده ( سیستم آب سرد ) Liquid cooling package ، انواع فن و فیلتر ، هیتر و تبادل کننده های گرما جهت شرایط مختلف آب و هوایی

a74610f6-bf3c-41111111111feb-b8da-bd6e66a8d15a
Cooling Unit
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-111111111111
Rittal Heater
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e61111111116a8d15a
Fan and Filter Unit
cooling systems
Cooling Unit
ارتباط با ما

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگزارید