رله های فونیکس کنتاکت

رله های فونیکس کنتاکت

رله های اینترفیس فونیکس کنتاکت Phoenix Contact Interface Relay
مانند رله PLC ، رله شیشه ای ، رله اپتیکوپلری ، رله حفاظتی SIL3 ، رله PTC ، رله ترمینال
قابل اطمینان و بی رقیب از نظر کیفیت و طول عمر ، حتی در شرایط کاری سخت

Phoenix Contact Relays
Phoenix (Contact PSR )
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-11111111
Phonix Contact (Terminals relays)
ارتباط با ما

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگزارید