قابلیت تشخیص برد بالا: 30 متر برای مدل دو طرفه، 4 متر برای یک طرفه آینه دار و 1 متر برای یک طرفه بدون آینه

محور مکانیکی و نوری با قابلیت تنظیم محور 2.5 درجه

پایداری بالا با الگوریتم منحصربفرد که از تداخل نور های خارجی جلوگیری میکند

IO-Link SystemIO-Link System
User Manual
PDF 11.1MB
E3ZE3Z
Brochure
PDF 1.34MB
IO-Link SeriesIO-Link Series
Brochure
PDF 6.55MB
E3ZE3Z
Brochure
PDF 1.34MB
GX-ILM_/NX-ILM_ IO-LinkGX-ILM_/NX-ILM_ IO-Link
Datasheet
PDF 2.24MB
IO-Link SystemIO-Link System
User Manual
PDF 11.1MB
IO-Link SeriesIO-Link Series
Brochure
PDF 6.55MB