عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینالهای با قابلیت نصب فیوز
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینالهای با قابلیت نصب فیوز 

ایــن ترمینالها در اصــل پایههایی بــرای نصب فیوز هســتند و ســوکتهای فیوزخور به صورت pluggable روی آن قــرار میگیرنــد. مــدار اینترمینالها در حالت عادی قطع هســتند و توســط سوکت و فیوز؛ مدار مذکورکامل میگردد.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای با قابلیت نصب فیوز

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End Cover
جامپراز بالا
Fixed bridge
جامپراز کنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

3003020 D-UK 4/10

-- --
-- --

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM6 ZB 6

2777027 D-UDK-RELG

203250 FBI 10-6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM6 ZB 6

-- --
-- --

203250 FBI 10-6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM6 ZB 6

ترمینال های
پایه
TYPEOrder No.

ترمینال پایه سایز 4

UK 4-TG2812018

ترمینال پایه سایز 4 بادو ورودی و دوخروجی

UDK 4-TG2777014

ترمینال پایه سایز 4 دوطبقه

UKK 5-TG3007042

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *