تجهیزات کنترلی امرن

تجهیزات کنترلی امرن

دستگاههای کنترلی امرن Omron Control Components که شامل کانتر امرن ( شمارنده امرن ) Omron Counter ، تایمر امرن ( زمان سنج امرن ) Omron Timer ، کنترل کننده های دمای امرن ( کنترلر دما ) Omron Temperature Controller ، منابع تغذیه امرن ( پاور ساپلای امرن ) Omron Power Supply ، رله های قابل برنامه ریزی امرن ( میکرو کنترلر امرن ) Omron ZEN و … می باشد توانسته است به طور کامل و ایده آل تمامی نیازهای صنعتی کاربران را برآورده سازد

شمارنده امرن

شمارنده امرن

منابع تغذیه امرن

منابع تغذیه امرن

رله های قابل برنامه ریزی امرن

رله برنامه ریزی امرن

کنترل دما امرن

کنترل دما امرن

تایمر امرن

تایمر امرن

دستگاه نظارت انرژی امرن

دستگاه های نظارت  انرژی امرن

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search