تجهیزات سوئیچینگ

Switching Components

رله های الکترومغناطیسی امرن ، رله های SSR امرن ، ادوات سوئیچ ولتاژ پایین ، تجهیزات مانیتورینگ ، لیمیت سوئیچ ها و انواع پوش باتن بخشی از تجهیزات سوئیچینگ امرن Omron Switching Components می باشد. این محصولات دارای تنوع بسیار زیادی از نظر کاربرد و فن آوری مورد استفاده هستند.

Switching Components
Electromechanical Relays
Switching Components
Solid State Relays
Switching Components
Monitoring Products
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید