سیستمهای تهویه LCP و CRAC

سیستمهای تهویه LCP و CRAC

این سیستمهای خنک کننده ریتال RITTAL با استفاده از آب سرد ( Chilled Water ) جهت مراکز داده ، اتاق سرور و رک های کامپیوتری طراحی و تولید شده اند

Rittal LCP & CRAC
IT Chiller
Rittal LCP & CRAC
Rittal CRAC
Rittal LCP & CRAC
Rittal LCP
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید