رک های شبکه و سرور

رک های شبکه و سرور

تابلو و رک های مورد استفاده در سیستمهای ارتباطی ، دیتا و شبکه های کامپیوتری جهت نصب تجهیزات شبکه نظیر سرور ، سوئیچ و ..
شرکت ریتال RITTAL آلمان با تولید روزانه بیش از 1000 ماژول رک Rittal IT Rack در ابعاد متنوع توانسته است به نیازهای متنوع مشتریان به سرعت پاسخ دهد

a74610f6-bf3c-4feb-1111111111bd6e66a8d15a
ItSolution
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید