ابزار فونیکس کنتاکت

ابزار فونیکس کنتاکت

ابزار فونیکس کنتاکت Phoenix Contact Tools شامل انواع کابل بر cable cutter ، پیچ گوشتیScrew driver ، پرس سرسیم ( پرچ کن ) Crimping pliers ، دمباریک و دمباریک safety tools ، آچار آلن ، سیم چین ، سیم لخت کن Stripping Tools و سرسیم Ferrules
ابزار حرفه ای مخصوص کاربران حرفه ای

a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e6sssssss6a8d15a
Phoenix Contact AI
Phoenix Contact Tools
Phoenix TOOLS
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید