چاپگر و پلاتر فونیکس کنتاکت

چاپگر و پلاتر فونیکس کنتاکت

چاپگر های ویژه فونیکس کنتاکت جهت لیبلینگ در انواع حرارتی ، بلومارک ، پلاتر
Phoenix Contact Marking Machines & Printers
این پرینتر ها جهت چاپ شماره ، حروف و یا هرنوع علائم بر روی انواع سرسیم ، لیبل ، شماره ترمینال خام ، تجهیزات و … بصورت دلخواه بکار می روند

a74610f6-111111111114feb-b8da-bd6e66a8d15a
(Phoenix Contact CMS )
a74610f6-bf3c-4feb-b8d1111111a-bd6e66a8d15a
(Phoenix Contact TM )
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e1111166a8d15a
(Phoenix Contact BM )
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید