ترمینال فونیکس کنتاکت

ترمینال فونیکس کنتاکت

با استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact ClipLine مصرف کنندگان هر نوع انتخابی برای ایجاد اتصالات خواهند داشت و صرفنظر از اینکه ترمینال مورد استفاده از نوع پیچی ، فنری یا اتصال سریع باشد ، کلیه ملحقات جانبی جهت ترکیب ترمینالها با یکدیگر (بریج کردن Bridge ) لیبل زدن و تست کردن وجود د

a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e66a8d15a
Phoenix Contact-DT
a74610f6-bf3c-4feb-b8d11111a-bd6e66a8d15a
Phoenix Contact-ST
Phoenix Contact ClipLine
Phoenix Contact-UK
a74610f6-bf3c-4feb-1111bd6e66a8d15a
Phoenix Contact-QT
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-1111
Phoenix Contact-TB
a74610f6-111114feb-b8da-bd6e66a8d15a
Phoenix Contact-UT
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید