کنترلر‌های برنامه‌‌‍‌پذیر PLC

کنترلر‌های برنامه‌‌‍‌پذیر PLC

پی ال سی (PLC) یا Programmable Logic Controller، یک قطعه کنترل کننده در اتوماسیون صنعتی است که برنامه پذیر است و در دسته رایانه ها قرار می گیرد. در واقع پی ال سی، رایانه کنترل کننده تک منظوره ای است که به دلیل ویژگی های منحصر به فردش بیشتر برای کنترل فرآیندها و فعالیت های صنعتی (اتوماسیون صنعتی) به کار گرفته می شود.
این دستگاه ورودی ها را دریافت می کند و بر اساس برنامه ای که در حافظه آن از قبل نوشته شده است، خروجی مناسب را برای ماشین یا فرآیند صنعتی ای که تحت کنترل آن است، صادر می کند، به عبارت دیگر پی ال سی مغز متفکر سیستم و کنترل در صنعت امروزه می باشد. اتفاق بزرگ در این بین این است که به مرور تابلوهای قدیمی و سنتی که پر از کنتاکتور، رله، تایمر، شمارنده و … بودند جای خود را به پی ال سی داده اند.

a74610f6-bf3c-4feb-b11111111111118da-bd6e66a8d15a
MICREX-SX SPF
fuji-electric-plc-micrex-sx-sph-series
Micrex-SX SPH
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید