فرکانس اینورتر فوجی الکتریک

فرکانس اینورتر فوجی الکتریک

در ساده ترین تعریف ، مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب را اینورتر می نامند. مدار آن از قطعاتی تشکیل شده است که قابلیت دارند جریان و ولتاژ DC ( جریان مستقیم ) را به AC ( جریان سینوسی ) تبدیل کنند. دقیقا کار برعکس یکسوکننده ها را انجام می دهد. ولتاژ خروجی می تواند در فرکانس ثابت یا متغیر ، یک مقدار ثابت یا متغیر داشته باشد. شکل موج های ولتاژ خروجی در اینورتر ایده آل باید سینوسی باشد اما در مواردی موج تولیدی توسط آن ها یک موج مربعی است که می‌توان با استفاده از فیتلرهای مخصوص (سلف و خازن) آن را به موج سینوسی تبدیل کرد

a74610f6-bf3c-4feb-b8da-11111111
Poor pressure
a74610f6-bf3c-1111111b8da-bd6e66a8d15a
Medium pressure
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید