سیستم اتوماسیون

Automation Systems

گروه اتوماسیون صنعتی Automation System امرن OMRON شامل انواع پی ال سی PLC و اچ ام آی HMI و تجهیزات ارتباطی شبکه های صنعتی می‌باشد. سیستمهای اتوماسیون امرن OMRON نسبت به محصولات سایر رقبا ، دارای کیفیت و فن آوری بالاتری میباشند.

a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e66a8d15a
(Human Machine Interfaces (HMI
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6sssse66a8d15a
Remote I/O
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e66a8d15a
(Programmable Logic Controllers (PLC
a74610f6-bf3c-4feb-b8da-bd6e66assss8d15a
Sysmac
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید